آدرس :اصفهان -میدان قدس -خیابان لاله -نبش کوچه20

 

تلفن :03134454939

 

فکس:03134452350

 

ایمیل: almasgasht24@gmail.com